Eng 2913 aow – Холодильник Electrolux ENG 2913 AOW – инструкция по эксплуатации на русском языке

Содержание

Electrolux ENG 2913 AOW цена, характеристики, отзывы

 • -Тип: холодильник с морозильником 
 • -Расположение: встраиваемый 
 • -Положение морозильной камеры: снизу 
 • -Цвет и материал: белый / пластик 
 • -Система управления: электронное 
 • -Потребление энергии: класс A+ (307 кВтч/год) 
 • -Число копрессоров: 1 
 • -Число камер: 2 
 • -Число дверей: 2 
 • -Размеры: 55.6×54.2×176.4 см 
Где купить

Здесь вы можете посмотреть видео обзор Electrolux ENG 2913 AOW. Узнать характеристики, прочитать отзывы о Electrolux ENG 2913 AOW.

Видео обзоры

Видео для этого товара нет, но мы нашли видео для похожих моделей:

 • Все 101
 • Обзоры 4
 • Ремонт 1

Добавить видео

Характеристики

* Точные характеристики уточняйте у продавца.

Главные характеристики

Тип холодильник с морозильником 
Расположение встраиваемый 
Положение морозильной камеры снизу 
Цвет и материал белый / пластик 
Система управления электронное 
Потребление энергии класс A+ (307 кВтч/год) 
Число копрессоров
Число камер
Число дверей
Размеры 55.6×54.2×176.4 см 

Охлаждение

Сигнализация повышения температуры – световая и звуковая, открытой двери – звуковая 
Функция Отпуск есть 
Разморозка камеры капельная система 
Сохранение холода до 24 ч 
Разморозка морозильника ручное 
Мощность замораживания до 13 кг/cутки 
Другие функции суперзаморозка, индикация температуры 

Объем

Объем камеры 205 л 
Объем морозильника 70 л 
Объем 275 л 

Дополнительная информация

Общий вес 60 кг 
Климатический класс SN, T 
Смена дверей есть 
Шум до 35 дБ 
Материал полок стекло 
Производство льда отсутствует 

* Точные характеристики уточняйте у продавца.

Плюсы и минусы

 • Добавить плюсы
 • Тихий, сигналит о забытой или неплотно закрытой дверце, хорошая организация пространства, приятная подсвтека
 • Добротно сделан, шарнирные дверные петли, сенсорные кнопки, зона свежести, много различных функций, тихий.
 • Добавить минусы
 • Крайне мало места! Подмораживает продукты больше нужного даже на слабом градусе. Лотки в морозильной камере из очень непрочного пластика, один у нас уже треснул
 • Иногда пугает звуками компрессора(стук, хруст), снизу торчат (буквально на миллиметр) два самореза, ими был поцарапан ламинат и сам шкаф.
  Не совсем подходит на нижнию дверку фасад 70см, хотя в инструкции написано что подходит, остается щель в сантиметр сверху или снизу. Пока оставили щель, идеально встанет 71-72см.

Форум Electrolux ENG 2913 AOW

Задать вопрос

Популярные статьи

​Как выбрать холодильник для дома Холодильник хранит наши продукты свежими. К нему мы идем утром, в обед и вечером. Его мы открываем, чтобы посмотреть, не появилось ли там что-нибудь новенькое. Как правильно выбрать холодильник для дома? Какой фирмы? Ответ на эти и многие другие вопросы вы найдете в этой статье. Читать дальше

naobzorah.ru

AEG-ELECTROLUX ENG2913AOW USER MANUAL Pdf Download.

 • Page 1

  ………………..ENG2913AOW CS CHLADNIČKA S NÁVOD K POUŽITÍ MRAZNIČKOU EN FRIDGE FREEZER USER MANUAL RU ХОЛОДИЛЬНИК- ИНСТРУКЦИЯ ПО МОРОЗИЛЬНИК ЭКСПЛУАТАЦИИ…

 • Page 2: Table Of Contents

  www.electrolux.com OBSAH BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE …………. . . 3 OVLÁDACÍ…

 • Page 3: BezpeČnostnÍ Informace

  ČESKY BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE V zájmu své bezpečnosti a správného chodu Udržujte volně průchodné větrací otvory na po‐ spotřebiče si před jeho instalací a prvním použi‐ vrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného tím pozorně Přečtěte návod k použití včetně rad spotřebiče. a upozornění. K ochraně před nežádoucími omy‐ •…

 • Page 4

  www.electrolux.com • Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování • Vybalte spotřebič a zkontrolujte, zda není po‐ spotřebiče buďte proto opatrní. škozený. Je-li spotřebič poškozený, nezapo‐ jujte ho do sítě. Případné poškození okamžitě • Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se nahlaste prodejci, u kterého jste spotřebič…

 • Page 5: OvlÁdacÍ Panel

  ČESKY OVLÁDACÍ PANEL Displej Tlačítko mrazicího oddílu Tlačítko Drink Chill vypínač spotřebiče ON/ Tlačítko Mode Přednastavený zvuk tlačítek lze změnit na hlasi‐ tější současným stisknutím tlačítka Mode a tlačít‐ Tlačítko nižší teploty ka nižší teploty na několik sekund. Změnu je mo‐ Tlačítko vyšší…

 • Page 6

  www.electrolux.com REŽIM ECOMODE PRO CHLADICÍ Ukazatel OFF pro chladničku se přestane zobrazovat. A MRAZICÍ ODDÍL Chcete-li zvolit jinou teplotu, prostudujte si oddíl „Regulace teploty“. Optimálních podmínek pro uskladnění potravin dosáhnete zvolením režimu EcoMode. VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE Tuto funkci zapnete následovně: Zvolte chladicí či mrazicí oddíl. Spotřebič…

 • Page 7

  ČESKY Opakovaně stiskněte tlačítko Mode, dokud Resetování výstrahy: se nezobrazí příslušná ikona. Stiskněte libovolné tlačítko. Ukazatel režimu FastFreeze na několik se‐ Zvukový signál se vypne. kund zabliká. Ukazatel teploty mrazničky na pár sekund Funkce se automaticky vypne za 52 hodin. zobrazí…

 • Page 8: DennÍ PouŽÍvÁnÍ

  www.electrolux.com DENNÍ POUŽÍVÁNÍ ČISTĚNÍ VNITŘKU SPOTŘEBIČE SKLADOVÁNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN Před prvním použitím spotřebiče vymyjte vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho trochou neutrálního mycího prostředku, abyste dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před vlo‐ odstranili typický…

 • Page 9

  ČESKY PŘEMÍSTITELNÉ POLICE Na stěnách chladničky jsou drážky, do kterých se podle přání zasunují police. Pro lepší využití prostoru mohou přední poloviční police ležet na zadních policích. UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍCH POLIC Dveřní police můžete umístit do různé výšky a vkládat tak do nich různě velká balení potravin. Tyto úpravy provedete následujícím způsobem: pomalu posunujte polici ve směru šipek, dokud se neuvolní, a pak ji zasuňte do zvolené…

 • Page 10: UŽiteČnÉ Rady A Tipy

  10 www.electrolux.com UŽITEČNÉ RADY A TIPY TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE • maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém • Neotvírejte často dveře, ani je nenechávejte štítku; otevřené déle, než je nezbytně nutné. • zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době •…

 • Page 11: ČiŠtĚnÍ A ÚdrŽba

  ČESKY ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA POZOR Kondenzátor (černá mřížka) a kompresor na za‐ Před každou údržbou vytáhněte zá‐ dní straně spotřebiče čistěte kartáčem. Tím se strčku spotřebiče ze zdroje elektrického zlepší výkon spotřebiče a sníží spotřeba energie. napájení. Dbejte na to, abyste nepoškodili chladi‐ cí…

 • Page 12

  12 www.electrolux.com Námrazu odstraníte následujícím způsobem: Vypněte spotřebič. Vyjměte všechny zmrazené potraviny, za‐ balte je do několika vrstev novin a dejte je na chladné místo. POZOR Nedotýkejte se zmrazených potravin vlhkýma rukama. Ruce by vám mohly k potravinám přimrznout. Nechte dveře spotřebiče otevřené, plasto‐ vou škrabku vložte do určeného místa dole uprostřed a pod ní…

 • Page 13: Co DĚlat, KdyŽ

  ČESKY CO DĚLAT, KDYŽ… UPOZORNĚNÍ Před odstraňováním závady vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Odstraňování závady, která není uvede‐ na v tomto návodu, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním. Problém Možná příčina Řešení Spotřebič nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič.

 • Page 14

  14 www.electrolux.com Problém Možná příčina Řešení Příliš vysoká teplota v Potraviny jsou položeny příliš Uložte potraviny tak, aby mohl mrazničce. těsně u sebe. dobře obíhat chladný vzduch. Příliš mnoho námrazy. Potraviny nejsou správně za‐ Zabalte je správně. baleny. Dveře nejsou správně zavřené. Viz „Zavření dveří“. Na displeji teploty je zo‐…

 • Page 15: Instalace

  ČESKY INSTALACE UMÍSTĚNÍ Klimatic‐ Okolní teplota ká třída UPOZORNĚNÍ Jestliže likvidujete starý spotřebič se zá‐ +16°C až + 43°C mkem nebo západkou na dveřích, mu‐ síte ho znehodnotit tak, aby se malé dě‐ PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI ti nemohly uvnitř zavřít. Spotřebič…

 • Page 16: Zvuky

  16 www.electrolux.com ZVUKY Během normálního provozu vydává spotřebič rů‐ zné zvuky (kompresor, cirkulace chladiva). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!

 • Page 17: TechnickÉ Údaje

  ČESKY HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TECHNICKÉ ÚDAJE Rozměry výklenku Výška 1780 mm Šířka 560 mm Hloubka 550 mm Skladovací čas při poruše 24 h Napětí 230-240 V Frekvence 50 Hz Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitřní levé straně spotřebiče a na energetickém štítku.

 • Page 18: PoznÁmky K OchranĚ ŽivotnÍho ProstŘedÍ

  18 www.electrolux.com POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče Recyklujte materiály označené symbolem označené příslušným symbolem nelikvidujte Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. spolu s domovním odpadem. Spotřebič Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo zdraví…

 • Page 19

  ENGLISH CONTENTS SAFETY INFORMATION …………20 CONTROL PANEL .

 • Page 20: Safety Information

  20 www.electrolux.com SAFETY INFORMATION In the interest of your safety and to ensure Keep ventilation openings, in the appliance the correct use, before installing and first enclosure or in the built-in structure, clear using the appliance, read this user manual of obstruction.

 • Page 21: Care And Cleaning

  ENGLISH If the power plug socket is loose, do • Do not use sharp objects to remove frost not insert the power plug. There is a from the appliance. Use a plastic scra- risk of electric shock or fire. per. You must not operate the appliance •…

 • Page 22

  22 www.electrolux.com ENVIRONMENT PROTECTION This appliance does not contain gasses which could damage the ozone layer, in either its refrigerant circuit or insulation materials. The appliance shall not be discarded together with the urban refuse and rubbish. The insulation foam con- tains flammable gases: the appli- ance shall be disposed according to the applicable regulations to ob-…

 • Page 23: Control Panel

  ENGLISH CONTROL PANEL Display Freezer Compartment button Drink Chill button and Appliance ON/ Mode button OFF button It is possible to change predefined sound of buttons to a loudly one by pressing to- Temperature colder button gether Mode button and Temperature Temperature warmer button colder button for some seconds.

 • Page 24: Switching Off

  24 www.electrolux.com SWITCHING ON THE FRIDGE The function switches off by select- ing a different fridge set tempera- To switch on the fridge: ture. Press the Fridge Compartment button. ECOMODE FOR FRIDGE AND The fridge OFF indicator goes off. To select a different set temperature refer FREEZER COMPARTMENT to “Temperature regulation”.

 • Page 25: High Temperature Alarm

  ENGLISH FASTFREEZE MODE Temperature colder button and the Tem- perature warmer button. To switch on the function: Select the freezer compartment. HIGH TEMPERATURE ALARM Press the Mode button until the corre- An increase in the temperature in the freez- sponding icon appears. er compartment (for example due to an The FastFreeze indicator flashes for earlier power failure) is indicated by:…

 • Page 26

  26 www.electrolux.com If the function is activated automat- ically the FreeStore indicator is not shown (refer to “Daily use”). The activation of the FreeStore mode increases the energy con- sumption.

 • Page 27: Daily Use

  ENGLISH DAILY USE CLEANING THE INTERIOR STORAGE OF FROZEN FOOD Before using the appliance for the first time, When first starting-up or after a period out wash the interior and all internal accesso- of use, before putting the products in the ries with lukewarm water and some neutral compartment let the appliance run at least soap so as to remove the typical smell of a…

 • Page 28: Movable Shelves

  28 www.electrolux.com MOVABLE SHELVES The walls of the refrigerator are equipped with a series of runners so that the shelves can be positioned as desired. For better use of space, the front half- shelves can lie over the rear ones. POSITIONING THE DOOR SHELVES To permit storage of food packages of vari- ous sizes, the door shelves can be placed…

 • Page 29: Helpful Hints And Tips

  ENGLISH HELPFUL HINTS AND TIPS • the maximum quantity of food which can HINTS FOR ENERGY SAVING be frozen in 24 hrs. is shown on the rat- • Do not open the door frequently or leave ing plate; it open longer than absolutely necessary. •…

 • Page 30: Care And Cleaning

  30 www.electrolux.com CARE AND CLEANING CAUTION! Clean the condenser (black grill) and the Unplug the appliance before carry- compressor at the back of the appliance ing out any maintenance operation. with a brush. This operation will improve the performance of the appliance and save This appliance contains hydrocar- electricity consumption.

 • Page 31

  ENGLISH To remove the frost, follow the instructions below: Switch off the appliance. Remove any stored food, wrap it in several layers of newspaper and put it in a cool place. CAUTION! Do not touch frozen goods with wet hands. Hands can freeze to the goods.

 • Page 32: What To Do If

  32 www.electrolux.com WHAT TO DO IF… WARNING! Before troubleshooting, disconnect the mains plug from the mains socket. Only a qualified electrician or com- petent person must do the trouble- shooting that is not in this manual. Problem Possible cause Solution The appliance does The appliance is switched Switch on the appliance.

 • Page 33: Replacing The Lamp

  ENGLISH Problem Possible cause Solution The temperature in The temperature regulator Set a higher temperature. the appliance is too is not set correctly. low. The temperature in Many products are stored Store less products at the the appliance is too at the same time.

 • Page 34: Installation

  34 www.electrolux.com INSTALLATION POSITIONING Cli- Ambient temperature mate WARNING! class If you are discarding an old appli- ance that has a lock or catch on +16°C to + 43°C the door, you must ensure that it is made unusable to prevent young ELECTRICAL CONNECTION children being trapped inside.

 • Page 35: Noises

  ENGLISH NOISES There are some sounds during normal run- ning (compressor, refrigerant circulation). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!

 • Page 36: Technical Data

  36 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! TECHNICAL DATA Dimension of the recess Height 1780 mm Width 560 mm Depth 550 mm Rising Time 24 h Voltage 230-240 V Frequency 50 Hz The technical information are situated in the rating plate on the internal left side of the appliance and in the energy label.

 • Page 37: Environment Concerns

  ENGLISH ENVIRONMENT CONCERNS and electronic appliances. Do not dispose Recycle the materials with the symbol appliances marked with the symbol with Put the packaging in applicable containers to recycle it. the household waste. Return the product Help protect the environment and human to your local recycling facility or contact health and to recycle waste of electrical your municipal office.

 • Page 38

  38 www.electrolux.com СОДЕРЖАНИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ……….39 ПАНЕЛЬ…

 • Page 39: СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

  РУССКИЙ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Для обеспечения собственной безопасности и позволит исключить превращение его в правильной эксплуатации прибора, перед его смертельную ловушку для детей. установкой и первым использованием внима‐ тельно прочитайте данное руководство, не ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ пропуская рекомендации и предупреждения. БЕЗОПАСНОСТИ…

 • Page 40

  40 www.electrolux.com ВНИМАНИЕ! • Замороженные продукты после разморажи‐ Во избежание несчастных случаев вания не должны подвергаться повторной замену любых электротехнических заморозке. деталей (шнура питания, вилки, ком‐ • При хранении расфасованных заморожен‐ прессора) должен производить сер‐ ных продуктов следуйте рекомендациям тифицированный представитель сер‐ производителя.

 • Page 41

  РУССКИЙ вентиляцию, следуйте инструкциям по ус‐ тановке. • Если возможно, изделие должно распола‐ гаться обратной стороной к стене так, что‐ бы во избежание ожога нельзя было кос‐ нуться горячих частей (компрессор, испа‐ ритель). • Данный прибор нельзя устанавливать вблизи радиаторов отопления или кухон‐ ных…

 • Page 42: ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

  42 www.electrolux.com ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ Дисплей Кнопка морозильного отделения Кнопка Drink Chill и кнопка ON/OFF при‐ Кнопка Mode бора Предустановленный уровень громкости мож‐ но изменить. Для этого на несколько секунд Кнопка понижения температуры нажмите одновременно на кнопку Mode и Кнопка повышения температуры кнопку…

 • Page 43

  РУССКИЙ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА При включенной функции «Отпуск» в холодильнике не должно быть про‐ Для выключения холодильника выполните дуктов. следующие действия: Включение режима Нажмите и удерживайте кнопку Fridge Compartment в течение нескольких се‐ Нажимайте на кнопку Mode («Режим»), кунд. пока на дисплее не появится соответ‐ ствующий…

 • Page 44

  44 www.electrolux.com SHOPPINGMODE РЕЖИМ DRINKSCHILL («ОХЛАЖДЕНИЕ НАПИТКОВ») Если необходимо поместить большое количе‐ ство теплых продуктов, например, после по‐ Режим DrinksChill («Охлаждение напитков») сещения магазина, рекомендуется включить можно использовать для выдачи звукового режим ShoppingMode («Покупки») для уско‐ сигнала в нужное время. Это может оказаться ренного…

 • Page 45

  РУССКИЙ Звуковой сигнал выключится. На дисплее температуры морозильной камеры в течение нескольких секунд от‐ образится самое высокое достигнутое значение температуры. Затем снова от‐ образится заданная температура. Сигнальный индикатор продолжит мигать до достижения заданной температуры. При достижении заданной температуры сиг‐ нальный индикатор погаснет. СИГНАЛИЗАЦИЯ…

 • Page 46: ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

  46 www.electrolux.com ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ При использовании функции быстро‐ го замораживания Fast Freeze: ПОВЕРХНОСТЕЙ пример‐ Укладка небольшого Перед первым включением прибора вымойте но за 6 количества свежих его внутренние поверхности и все внутренние часов продуктов (примерно 5 принадлежности теплой водой с нейтральным кг) мылом, чтобы…

 • Page 47

  РУССКИЙ АККУМУЛЯТОРЫ ХОЛОДА можно размораживать в холодильном отделе‐ нии или при комнатной температуре, в зави‐ Морозильник содержит не менее одного акку‐ симости от времени, которым Вы располагае‐ мулятора холода, который повышает время те для выполнения этой операции. хранения в случае отключения электропита‐ Маленькие…

 • Page 48

  48 www.electrolux.com FREESTORE В холодильном отделении предусмотрено ус‐ тройство, обеспечивающее быстрое охлажде‐ ние продуктов и более равномерную темпера‐ туру в отделении. Устройство включается самостоятельно по мере необходимости, например, с целью бы‐ строго восстановления температуры после открывания дверцы или в условиях высокой окружающей…

 • Page 49: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

  РУССКИЙ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОНОМИИ Бананы, картофель, лук и чеснок не следует хранить в холодильнике в неупакованном ви‐ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ де. • Не открывайте дверцу слишком часто и не РЕКОМЕНДАЦИИ ПО держите ее открытой дольше, чем необхо‐ димо. ЗАМОРАЖИВАНИЮ • Если температура окружающей среды вы‐ сокая, регулятор…

 • Page 50

  50 www.electrolux.com • обеспечить минимальное время доставки замороженных продуктов из магазина в свою морозильную камеру; • не открывать дверцу слишком часто и не держать ее открытой дольше, чем необхо‐ димо. • После размораживания продукты быстро портятся и не подлежат повторному замо‐ раживанию.

 • Page 51: УХОД И ОЧИСТКА

  РУССКИЙ УХОД И ОЧИСТКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы очистить конденсатор (решетка черно‐ Перед выполнением каких-либо опе‐ го цвета) и компрессор, расположенные с зад‐ раций по чистке или уходу за прибо‐ ней стороны прибора, воспользуйтесь щет‐ ром выньте вилку сетевого шнура из кой. Эта операция повышает эффективность розетки.

 • Page 52

  52 www.electrolux.com РАЗМОРАЖИВАНИЕ Примерно за 12 часов до начала раз‐ мораживания поверните регулятор МОРОЗИЛЬНИКА температуры по направлению к верх‐ ним положениям, чтобы создать до‐ На полках и вокруг верхнего отделения моро‐ статочный резерв холода на время зильника всегда образуется определенное ко‐ перерыва…

 • Page 53

  РУССКИЙ • оставьте дверцы приоткрытыми, чтобы предотвратить образование неприятного запаха. Если прибор будет продолжать работать, по‐ просите кого-нибудь проверять его время от времени, чтобы не допустить порчи находя‐ щихся в нем продуктов в случае отключения электроэнергии.

 • Page 54: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

  54 www.electrolux.com ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ … ВНИМАНИЕ! Перед устранением неисправностей извлеките вилку шнура питания из розетки. Устранять неисправности, не указан‐ ные в данном руководстве, должен только квалифицированный электрик или уполномоченный специалист. Неисправность Возможная причина Способ устранения Прибор не работает. Прибор выключен. Включите…

 • Page 55

  РУССКИЙ Неисправность Возможная причина Способ устранения Температура внутри при‐ Неправильно задана Задайте более высокую тем‐ бора слишком низкая. температура. пературу. Температура внутри при‐ Одновременно хранится Одновременно закладывайте бора слишком высокая. слишком много продуктов. меньшее количество продук‐ тов. Температура в холо‐ Внутри…

 • Page 56: УСТАНОВКА

  56 www.electrolux.com УСТАНОВКА РАЗМЕЩЕНИЕ Клима‐ Температура окружающей сре‐ тиче‐ ды ВНИМАНИЕ! ский Если вы выбрасываете старый холо‐ класс дильник с пружинным замком (защел‐ кой) дверцы, необходимо вывести за‐ от +16°C до + 43°C мок из строя, чтобы дети, играя, не оказались…

 • Page 57: ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ

  РУССКИЙ ШУМЫ ПРИ РАБОТЕ При нормальных условиях работы слышны некоторые звуки (работы компрессора, цирку‐ ляции хладагента). HISSS! BRRR! BRRR! BRRR! BLUBB! BLUBB!

 • Page 58: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  58 www.electrolux.com HISSS! HISSS! SSSRRR! SSSRRR! CRACK! CRACK! ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Размеры ниши для встраи‐ вания Высота 1780 мм Ширина 560 мм Глубина 550 мм Время повышения темпера‐ 24 час туры Напряжение 230-240 В Частота 50 Гц…

 • Page 59: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  РУССКИЙ Технические данные указаны на паспортной табличке на левой стенке внутри прибора и на табличке энергопотребления. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ здоровье человека. Не выбрасывайте вместе Материалы с символом следует сдавать с бытовыми отходами бытовую технику, на переработку. Положите упаковку в помеченную символом .

 • Page 60

  www.electrolux.com/shop 222347015-A-082012…

 • www.manualslib.com

  Electrolux ENG 2913 AOW Холодильник характеристики, Фото

  поисковая система по товарам: найди свой товар! больше требований!

  cocnhoicantho.com
  поисковая система по товарам
  

  Electrolux ENG 2913 AOW Фото

  Electrolux ENG 2913 AOW Холодильник характеристики:

  расположение холодильникавстраиваемый
  расположение морозильной камерыснизу
  управлениеэлектронное
  тип холодильникахолодильник с морозильником
  производительElectrolux
  способ разморозки холодильникакапельная система
  способ разморозки морозильникаручное
  количество компрессоров1
  мощность замораживания (кг/сутки)13.00
  возможность перевешивания дверида
  количество дверей2
  количество камер2
  дополнительные опциииндикация температуры, суперзаморозка
  уровень шума (дБ)35
  автономное сохранение холода (ч)24

  эффективность и энергопотребление:

  энергопотребление (кВтч/год)307.00
  класс энергопотреблениякласс A

  размеры:

  общий объем холодильника (л)275.00
  объем холодильной камеры (л)205.00
  объем морозильной камеры (л)70.00
  вес (кг)60.00
  ширина (см)55.60
  высота (см)176.40
  глубина (см)54.20

  безопасность:

  защита от детейнет
  режим “отпуск”да

  Вы можете купить Electrolux ENG 2913 AOW Холодильник в интернет магазинах

  Каталог: Холодильник

  Понравился этот сайт или данная страница? Пожалуйста, поделитесь им. Спасибо!

  Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. 
  $349.99 Daewoo – FR-044RCNW – Retro Compact Refrigerator – 4.4 cu. ft, Cream White
  $324.00 Whynter BR-128WS Beverage Refrigerator with Lock, 120 Can Capacity, Stainless Steel
  $349.99 Marshall MF3.2-NA Medium Capacity Bar Fridge, Black

  Используйте форму ниже для подбора:

  тип холодильника

  способ разморозки холодильника

  расположение холодильника

  расположение морозильной камеры

  2017-2018

  cocnhoicantho.com