Морозильник дм 161 010 nord – Морозильная камера Nord ДМ 161-010 – характеристики, техническое описание в интернет-магазине М.Видео – Москва

Nord ДМ-161-010 Инструкция по эксплуатации онлайн [1/12]

3

ВIТАЄМО ВАС З ПРИДБАННЯМ

МОРОЗИЛЬНИКА!

Морозильник ДМ-161 МКШ-132 УХЛ 4.2* N ТУ У 29.7-31471849-001-

2004 розроблено

УКРАЇНСЬКИМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ І ПРОЕКТНО-КОНСТРУК-

ТОРСЬКИМ ІНСТИТУТОМ ПОБУТОВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

i виготовлено в ТОВ “Донбас Плюс”.

Морозильник має сертифiкати вiдповiдностi в Системi сертифiкацiї

УкрСЕПРО (Україна), в Системi сертифiкацiї ГОСТ Р (Росiя) та в ТUV

NORD.

При дотриманнi вимог безпеки та правильнiй експлуатацiї холодильний

прилад буде служити Вам протягом багатьох рокiв.

Конструкцiя холодильного приладу забезпечує нескладне та зручне

користування ним, однак ми пропонуємо Вам витратити деякий час на

вивчення ц i єї настанови.

Надійна та економічна робота холодильного приладу залежить

від наведених в настанові вказівок.

Україна, 85710, Донецька область

Волноваський район, сел. Молодiжне

ТОВ “Донбас Плюс”

УВАГА!

З питань якості гарантійного та технічного обслуговування Ви

можете звертатися щодня з 8

00

до 20

00

за телефоном гарячої лінії

8-800-505-20-40

(по Україні, безкоштовно)

Гарантійний термін експлуатації 3 роки

АE 81

029

(

÷

è

ñ

ë

î

,

ì

³

ñ

ÿ

ö

ü

,

ð

³

ê

)

(

÷

è

ñ

ë

î

,

ì

å

ñ

ÿ

ö

,

ã

î

ä

)

Ç

à

ï

î

â

í

þ

º

â

è

ê

î

í

à

â

å

ö

ü

/

Ç

à

ï

î

ë

í

ÿ

å

ò

è

ñ

ï

î

ë

í

è

ò

å

ë

ü

Ï

³

ä

ï

è

ñ

ñ

ï

î

æ

è

â

à

÷

à

,

ù

î

ï

³

ä

ò

â

å

ð

ä

æ

ó

º

â

è

ê

î

í

à

í

í

ÿ

ð

î

á

³

ò

ç

ã

à

ð

à

í

ò

³

é

í

î

ã

î

ð

å

ì

î

í

ò

ó

Ï

î

ä

ï

è

ñ

ü

ï

î

ò

ð

å

á

è

ò

å

ë

ÿ

,

ï

î

ä

ò

â

å

ð

æ

ä

à

þ

ù

à

ÿ

â

û

ï

î

ë

í

å

í

è

å

ð

à

á

î

ò

ï

î

ã

à

ð

à

í

ò

è

é

í

î

ì

ó

ð

å

ì

î

í

ò

ó

(

ï

³

ä

ï

è

ñ

)

(

ï

î

ä

ï

è

ñ

ü

)

Â

è

ê

î

í

à

â

å

ö

ü

È

ñ

ï

î

ë

í

è

ò

å

ë

ü

Ä

à

ò

à

â

ç

ÿ

ò

ò

ÿ

ò

î

â

à

ð

ó

í

à

ã

à

ð

à

í

ò

³

é

í

è

é

î

á

ë

³

ê

Ä

à

ò

à

â

ç

ÿ

ò

è

ÿ

ò

î

â

à

ð

à

í

à

ã

à

ð

à

í

ò

è

é

í

û

é

ó

÷

å

ò

(

í

à

é

ì

å

í

ó

â

à

í

í

ÿ

ï

³

ä

ï

ð

è

º

ì

ñ

ò

â

à

,

à

ä

ð

å

ñ

à

)

(

í

à

è

ì

å

í

î

â

à

í

è

å

ï

ð

å

ä

ï

ð

è

ÿ

ò

è

ÿ

,

à

ä

ð

å

ñ

)

(

Ï

²

Á

â

è

ê

î

í

à

â

ö

ÿ

)

(

Ô

È

Î

è

ñ

ï

î

ë

í

è

ò

å

ë

ÿ

)

(

ï

³

ä

ï

è

ñ

ü

)

(

ï

î

ä

ï

è

ñ

ü

)

Ï

ð

è

÷

è

í

à

ð

å

ì

î

í

ò

ó

Ï

ð

è

÷

è

í

à

ð

å

ì

î

í

ò

à

Ä

à

ò

à

â

è

ê

î

í

à

í

í

ÿ

ð

î

á

³

ò

Ä

à

ò

à

è

ñ

ï

î

ë

í

å

í

è

ÿ

ð

à

á

î

ò

Ï

³

ä

ï

è

ñ

â

è

ê

î

í

à

â

ö

ÿ

Ï

î

ä

ï

è

ñ

ü

è

ñ

ï

î

ë

í

è

ò

å

ë

ÿ

Í

à

ç

â

à

ç

à

ì

³

í

å

í

î

ã

î

ê

î

ì

ï

ë

å

ê

ò

ó

þ

÷

î

ã

î

â

è

ð

î

á

ó

,

ñ

ê

ë

à

ä

î

â

î

¿

÷

à

ñ

ò

è

í

è

Í

à

è

ì

å

í

î

â

à

í

è

å

ç

à

ì

å

í

å

í

í

î

ã

î

ê

î

ì

ï

ë

å

ê

ò

ó

þ

ù

å

ã

î

è

ç

ä

å

ë

è

ÿ

,

ñ

î

ñ

ò

à

â

í

î

é

÷

à

ñ

ò

è

(

ä

à

ò

à

)

Ì

Ï

Ï

³

ä

ï

è

ñ

ñ

ï

î

æ

è

â

à

÷

à

,

ù

î

ï

³

ä

ò

â

å

ð

ä

æ

ó

º

â

è

ê

î

í

à

í

í

ÿ

ð

î

á

³

ò

ç

ã

à

ð

à

í

ò

³

é

í

î

ã

î

ð

å

ì

î

í

ò

ó

Ï

î

ä

ï

è

ñ

ü

ï

î

ò

ð

å

á

è

ò

å

ë

ÿ

,

ï

î

ä

ò

â

å

ð

æ

ä

à

þ

ù

à

ÿ

â

û

ï

î

ë

í

å

í

è

å

ð

à

á

î

ò

ï

î

ã

à

ð

à

í

ò

è

é

í

î

ì

ó

ð

å

ì

î

í

ò

ó

(

ï

³

ä

ï

è

ñ

)

(

ï

î

ä

ï

è

ñ

ü

)

Â

è

ê

î

í

à

â

å

ö

ü

È

ñ

ï

î

ë

í

è

ò

å

ë

ü

Ä

à

ò

à

â

ç

ÿ

ò

ò

ÿ

ò

î

â

à

ð

ó

í

à

ã

à

ð

à

í

ò

³

é

í

è

é

î

á

ë

³

ê

Ä

à

ò

à

â

ç

ÿ

ò

è

ÿ

ò

î

â

à

ð

à

í

à

ã

à

ð

à

í

ò

è

é

í

û

é

ó

÷

å

ò

(

í

à

é

ì

å

í

ó

â

à

í

í

ÿ

ï

³

ä

ï

ð

è

º

ì

ñ

ò

â

à

,

à

ä

ð

å

ñ

à

)

(

í

à

è

ì

å

í

î

â

à

í

è

å

ï

ð

å

ä

ï

ð

è

ÿ

ò

è

ÿ

,

à

ä

ð

å

ñ

)

(

Ï

²

Á

â

è

ê

î

í

à

â

ö

ÿ

)

(

Ô

È

Î

è

ñ

ï

î

ë

í

è

ò

å

ë

ÿ

)

(

ï

³

ä

ï

è

ñ

ü

)

(

ï

î

ä

ï

è

ñ

ü

)

Ï

ð

è

÷

è

í

à

ð

å

ì

î

í

ò

ó

Ï

ð

è

÷

è

í

à

ð

å

ì

î

í

ò

à

Ä

à

ò

à

â

è

ê

î

í

à

í

í

ÿ

ð

î

á

³

ò

Ä

à

ò

à

è

ñ

ï

î

ë

í

å

í

è

ÿ

ð

à

á

î

ò

Ï

³

ä

ï

è

ñ

â

è

ê

î

í

à

â

ö

ÿ

Ï

î

ä

ï

è

ñ

ü

è

ñ

ï

î

ë

í

è

ò

å

ë

ÿ

Í

à

ç

â

à

ç

à

ì

³

í

å

í

î

ã

î

ê

î

ì

ï

ë

å

ê

ò

ó

þ

÷

î

ã

î

â

è

ð

î

á

ó

,

ñ

ê

ë

à

ä

î

â

î

¿

÷

à

ñ

ò

è

í

è

Í

à

è

ì

å

í

î

â

à

í

è

å

ç

à

ì

å

í

å

í

í

î

ã

î

ê

î

ì

ï

ë

å

ê

ò

ó

þ

ù

å

ã

î

è

ç

ä

å

ë

è

ÿ

,

ñ

î

ñ

ò

à

â

í

î

é

÷

à

ñ

ò

è

(

ä

à

ò

à

)

Ì

Ï

Ç

à

ï

î

â

í

þ

º

â

è

ê

î

í

à

â

å

ö

ü

/

Ç

à

ï

î

ë

í

ÿ

å

ò

è

ñ

ï

î

ë

í

è

ò

å

ë

ü

mcgrp.ru

Морозильник Nord ДМ-161-010 отзывы, видео обзор, характеристики, описание

Отзывы

Bruto-true

Хороший морозильник за небольшие деньги!